Mapové GPS

Na displeji ruční přijímací jednotky nebo mobilu, pokud slouží jako ruční jednotka, je zobrazen výsek mapy a na ní poloha psa (a rovněž jeho pána) jako bod na mapě. Důležitým předpokladem dobré činnosti jsou samozřejmě kvalitní a dostatečně podrobné mapy.

Příkladem mohou být např. GPS pro psy GEODOG® PLUS a GEODOG® PRO německého výrobce Libify GmbH (využívající mobilní síť), Kippy® italské provenience (rovněž využívající mobilní síť) nebo SportDOG® TEK 2.0 americké firmy Radio Systems Corporation (s radiovým přenosem).

Výhody:

Toto zobrazení je vhodné zejména při velkých vzdálenostech psa od pána, kdy je např. možné nejprve přiblížení autem s využitím silniční sítě a teprve poté dohledání v terénu již na menší vzdálenost. Také je vhodné v zástavbě a obecně v členitém terénu s větší hustotou orientačních bodů, zobrazených na mapě, které usnadňují určení polohy psa.
Tyto GPS obvykle nejen zobrazují okamžitou polohu psa, ale současně zaznamenávají a zobrazují trasu uběhlou psem. To může být v řadě případů užitečné, např. při vyhodnocování prohledání určitého prostoru psem.

Nevýhody:

Plocha displeje je obvykle příliš malá na zobrazení dostatečně velkého výseku mapy s dostatečným rozlišením detailů.
Zařízení je určeno především pro praxi a do terénu. Psa obvykle nehledáme ve městě s orientací podle názvů ulic, ale v terénu a velmi často v lese. Mapa lesa ale vypadá většinou jako velká zelená plocha téměř bez orientačních bodů. Pokud jsou na mapě zakresleny lesní cesty, málokdy souhlasí - staré již neexistují a nové, vzniklé při těžbě dřeva, ještě nejsou zakreslené. Bod na takovéto mapě opravdu majiteli, hledajícího svého psa, moc nepomůže.
Zobrazení na mapě je přece jen složitější než prostý údaj o směru a vzdálenosti, některým lidem navíc dělá použití mapy i trochu potíže.

Ovšem většina mapových GPS je právě z výše uvedených důvodů vybavena rovněž alternativním nemapovým zobrazením, udávajícím směr a vzdálenost.

 

Ing. Miloš Hušek