» Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.canicom.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).

Provozovatel (prodávající)

Ing. Miloš Hušek – QTEST, místo podnikání: U Plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 13205676, ŽL ev.č. 360203-140 vydaný MěÚ Nový Bydžov, DIČ: CZ510220048.

Právní rámec

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu se správním řádem České republiky a řídí se platnými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (novým) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je osoba, která nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Podnikatel je osoba, která samostatně vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Rozhodujícím kritériem je uvedení IČO v objednávce – je-li uvedeno, má se za to, že se jedná o podnikatele.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Na základě § 1820 odst. 1 písm. f), g) a h) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, prodávající sděluje, že:

 • Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Po obdržení tohoto formuláře prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí.
 • V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující (spotřebitel) náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Kupující (spotřebitel) je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním nebo jiným uskutečněním objednávky kupujícím a jejím přijetím a potvrzením prodávajícím. Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou viditelným a dostupným způsobem umístěny na internetových stránkách prodávajícího a kupující má dostatečnou možnost, ale i povinnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Ceny

Všechny ceny v internetovém obchodu jsou smluvní a platné v okamžiku objednání zboží. Omyl vyhrazen. Ceny jsou včetně DPH. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po časově omezenou dobu. K ceně zboží se připočítává cena za dopravu, popř. za doběrečné dle zvoleného přepravce. Balné neúčtujeme.

Možnosti objednání zboží

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu (standardně pomocí nákupního košíku)
 • Elektronickou poštou na adrese info@qtest.cz
 • Osobně v naší prodejně (kamenném obchodě) – otvírací doba Po-Pá: 8.00-16.00 hod.
 • Telefonicky na čísle 495 493 718 (pevná linka) nebo 604 241 122 (mobil)

Není tedy nezbytně nutné objednávat zboží pouze pomocí nákupního košíku. Např. telefonicky je to vhodné, pokud potřebujete před nákupem poradit nebo se na něco zeptat – pak již není třeba se znova vracet do e-shopu, ale je možno přímo uzavřít objednávku.
Pokud se rozhodnete objednat zboží pomocí nákupního košíku v našem e-shopu, máme pro Vás jednoduchý návod, který Vás provede celým objednávkovým procesem. Více informací naleznete sekci Jak nakupovat.

Pro úspěšné vyřízení objednávky je kupující povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje, tj.:

 • Název a kód zboží, počet ks
 • Fakturační údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mail
 • Firemní údaje: obchodní jméno, sídlo kupujícího, IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • Dodací údaje (jsou-li odlišné od fakturačních údajů)
 • Způsob dopravy a platby
 • Všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná. Kupující je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Storno objednávky je možné provést do 24 hodin od odeslání objednávky na e-mail: info@qtest.cz nebo telefonicky na čísle 495 493 718. Prodávající není povinen akceptovat storno nebo změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě, že kupující již poukázal platbu na účet prodávajícího, je prodávající povinen tuto částku vrátit (pokud ještě nedošlo k předání zásilky přepravci).

Možnosti platby

 • Hotově: v naší kamenné prodejně.
 • Dobírkou: zboží zaplatíte přepravci při dodání na Vámi určené adrese (příplatek k ceně dopravného podle zvoleného přepravce).
 • Předem na účet: úhrada převodním příkazem před dodáním zboží na účet prodejce. Číslo účtu je 332785/0300, jako variabilní symbol použijte číslo Vaší objednávky. Tyto údaje naleznete v potvrzení objednávky, které Vám bude zasláno na Váš email po odeslání objednávky. O připsání platby na náš účet budete informováni na Vaši emailovou adresu.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Ve všech případech kupující obdrží spolu se zbožím řádný daňový doklad, který je zároveň záručním listem.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je uvedena u každého zboží.
Pokud zákazník zvolí platbu na dobírku, expedujeme zboží, které je skladem, ve většině případů do 24 hodin od potvrzení objednávky. Zboží, u kterého je uvedeno "do týdne", bude odesláno do 7 kalendářních dnů. U zboží, u kterého je uvedeno "na objednávku" bude zákazník neprodleně informován o termínu dodání a dotázán, zda si přeje za těchto okolností objednávku registrovat nebo zrušit.
Pokud zákazník zvolil platbu předem na účet, bude zboží odesláno v závislosti na typu dostupnosti vždy po připsání platby na náš účet.

Možnosti dodání

Osobní odběr

Pokud si chcete zboží před nákupem prohlédnout, popř. vyzkoušet a preferujete osobní jednání, rádi Vás uvítáme v naší kamenné prodejně v Novém Bydžově.

Zaslání zboží - Česká republika

Zboží zasíláme po České republice Českou poštou a přepravní společností PPL. Zboží je kupujícímu odesláno na dodací adresu zvoleným přepravcem a doručeno podle typu zásilky obvykle do 24 hodin po odeslání, tj. následující pracovní den po potvrzení odeslání objednávky. Přepravce oznámí adresátovi doručování zásilky e-mailem nebo zprávou SMS.

Zaslání zboží – Slovenská republika

Zboží zasíláme do Slovenské republiky Českou poštou a přepravní společností PPL. Zboží je kupujícímu odesláno na dodací adresu zvoleným přepravcem a doručeno podle typu zásilky obvykle do 2 – 3 pracovních dnů. Přepravce oznámí adresátovi doručování zásilky e-mailem nebo zprávou SMS. Platba dobírky je realizována v měně EUR, pro přepočet doběrečného použije přepravce aktuální denní kurz devizy/nákup. Další poplatky přepravce neúčtuje.

Pokud by došlo k nepřevzetí zásilky adresátem (kupujícím) a tento po jejím navrácení odesílateli požadoval opětovné dodání zásilky, bude kupujícímu účtováno 2x přepravné.

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat zásilku společně s přepravcem a v případě, že zásilka je neúplná nebo poškozená, má kupující možnost odmítnout převzetí zásilky. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je kupující povinen sepsat s přepravcem protokol o zjištěných závadách a kopii zaslat prodejci.

Aktuální ceny přepravného naleznete v sekci Ceník přepravy.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy je dle §1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník při koupi pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) možné do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní včetně veškerých obalů (rovněž příp. vnitřních), nepoškozené ani jinak neznehodnocené, bez známek použití a dobře zabalené proti poškození během dopravy, a to společně s prodejním dokladem (fakturou) a vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy. Prodávající umožňuje kupujícímu (spotřebiteli) odstoupit od smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Prodávají po obdržení tohoto formuláře potvrdí jeho přijetí bez zbytečného odkladu. Do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 - denní lhůty a to na náklady kupujícího (spotřebitele).

Je třeba rovněž uvést číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Peníze je možné vrátit rovněž v hotovosti v kamenné prodejně. Vráceny budou veškeré peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího (spotřebitele) přijal, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.. V případě vrácení nekompletního nebo poškozeného zboží nebo nelze-li věc prodat jako novou, může být odstoupení od kupní smlouvy odmítnuto nebo bude vrácená částka úměrně snížena. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro něho objednáno u výrobce či distributora na jeho výslovný požadavek.

Rovněž nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného osobně v kamenné prodejně.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží prodejní daňový doklad. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Zákonná záruční doba 24 měsíců se vztahuje na zboží nové, nepoškozené a kompletní. U některých druhů zboží může výrobce zákonnou záruční dobu prodloužit. Tato prodloužená záruční doba je uvedena u nabízeného zboží a poté vyznačena na nákupním dokladu.

Záruční doba 12 měsíců se vztahuje na zboží, které se prodává se slevou (např. zboží použité, nekompletní, bez obalu atd.). Tato informace je vždy uvedena v popisu zboží a poté vyznačena na nákupním dokladu. U zboží, které je prodáváno za nižší cenu z výše uvedených důvodů, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta nižší cena.

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

Reklamace

Kupující zašle reklamované zboží kompletní, dobře zabalené spolu s nákupním dokladem na adresu prodávajícího. Doporučujeme předem nás informovat e-mailem nebo telefonem. Některé domnělé závady lze vyřešit telefonickou konzultací.
Pokud je zásilka předána dopravcem neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. Bez této náležitosti nemůže být v případě poškození dopravou reklamace uznána. Zjevné závady nebo nekompletní zboží je třeba oznámit ihned po obdržení zboží
Zboží bude dle charakteru závady opraveno, vyměněno za nové nebo po dohodě se zákazníkem bude vrácena kupní cena bez přepravného (cena včetně přepravného se vrací v případě vrácení zboží do 14 dnů – viz Odstoupení od kupní smlouvy). Případné závady, které svým charakterem nebrání řádnému užívání věci, je rovněž možno po dohodě s kupujícím řešit přiměřenou slevou z kupní ceny.
Reklamace se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud nebyly dodány veškeré náležitosti reklamace (části zboží, doklady apod.), běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje až do doby dodání všech částí a náležitostí.
Na dárky, které byly poskytnuty zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele včetně možnosti reklamace.
Pro uplatnění reklamace platí tento Reklamační řád.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Pro doručení objednávky kupujícímu a pro případnou komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím je nutné, aby kupující poskytl prodávajícímu nezbytné údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mail). V případě, že kupujícím je firma, která požaduje na zakoupené zboží fakturu, jsou potřebné další doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ a číslo účtu).
Kupující odesláním nebo jiným uskutečněním objednávky souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v databázi prodávajícího až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a uchováváním. Tento souhlas může kdykoliv odvolat písemným sdělením prodávajícímu, který poté data kupujícího vyřadí z databáze.
Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých kupujícím. Tato data považuje prodávající za přísně důvěrná a zavazuje se neposkytnout je žádné třetí straně. Výjimkou je pouze přepravní společnost (Česká pošta a PPL), která s každou zásilkou dostává z důvodu doručení zásilky adresu kupujícího a jeho telefon, popř. e-mail.

Závěrečná ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 4. 2014.